اندیشمند و فیلسوف ایرانى و نظریه پرداز فرهنگى-اجتماعى متولد ١٣٢٨ در تهران است.
مدارک تحصیلى:
پزشکى/ فلسفه ى وجود( روانکاوى )، فلسفه حقوق، مطالعات فرهنگى و روابط بین الملل و…
ایشان٣٠ سال اخیر را در حیطه هاى توانمند سازى فرد/ نهاد/ گروه فعال بوده است. پس از تحصیل و مطالعه در رشته هاى پزشکى/ فلسفه ى وجود( روانکاوى ) در فرانسه و فلسفه حقوق در آلمان و مطالعات فرهنگى و روابط بین الملل در کانادا، شروع به تدریس کرد.
مشاغل:
به مدت ١٠ سال در امریکاى شمالى، ٢٠ سال در ژاپن و ٣ سال در انگلستان به تدریس پرداخت.
وی به عنوان دانش آموخته رشته‌های تحصیلی مذکور، در دانشگاه‌های متعدد در کشورهای مختلفی فعالیت داشته که از میان آنها می‌توان به مؤسسه مطالعات تمدن‌های مسلمانان لندن، مؤسسه برنامه ریزی و مطالعات فرهنگی دانشگاه چوئو، مؤسسه فرهنگ شرقی دانشگاه توکیو دانشگاه مونترال اشاره کرد. به علاوه پروفسور صدریا از سال ۲۰۱۱ استاد اخلاق دانشکده پزشکی دانشگاه موناش در ملبورن استرالیا بوده است.

فعالیت هاى فرهنگى خارج از ایران:
این سالهاى اقامت پروفسور صدریا در کانادا، کلاسهاى تأثیر فرهنگ بر تحول فرد و تأثیر فرد بر تحول فرهنگ در دانشگاههاى مونترال و کبک، خویشتن یابى تحول و ساختار اجتماعى در دانشگاه Tsuda توکیو، تعاملات بین فرهنگ ها و رشد فرهنگى در دانشگاه Sophia-Ichigaya در توکیو و فرهنگ و انسان جامع، نگرش به خویشتن ژاپنى ها، ژاپن و شرق آسیا در دانشگاه مرکزى توکیو را تدریس کرده است. مضافا بر استاد راهنما و مشاور چندین پایان نامه در سالهاى اقامتشان خارج از ایران.
ایشان به طور اخص، عضو هیئت امنای جایزه معماری آغاخان و عضو شبکه آشتی جهانی بوده است. در سال ۲۰۰۴ وی عضویت هیات داوری و در سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۱۰ عضویت شورای مدیریت جایزه آغازخان را به عهده داشته است.
وی همچنین یکی از متفکران کلیدی سازمان ملل متحد در گفتگوی تمدن ها، و یکی از اعضای میزگرد جهانی فرهنگ در کیوتو است. به عنوان یک حوزه مهم دیگر، صدریا از پایه گذاران گروه مطالعات امنیت انسانی، شبکه های فرا دانشگاهی CITIES(شهرها)، با عنوان داستانهای بزرگ و کوچک تغییرات (به زبان ترکی) و داستانهای کوچک و بزرگ تغییرات (به زبان آلمانی) است. علاوه بر این، فعالیت های تاثیر گذار او را می توان در حرکت های اجتماعی مانند تفسیر کردن تهران و مؤسسه تحقیقات معماری و طراحی شهری در جهان و بررسی مسائل تازه سلامت فرد و خانواده مشاهده کرد.
فعالیت هاى فرهنگى در ایران:
وى سال ١٩٩۵ در دانشگاه مرکزى توکیو به مقام پروفسورى رسید. پس از ٣٣سال تدریس دانشگاهى و ۴۶ سال اقامت خارج از ایران، در سال ١٣٨٨ به ایران بازگشت و فعالیت هاى توانمند سازى با تأسیس مؤسسه ى اندیشکده تعالى شناخت به منظور بازآفرینى و بازیابى خویشتن انسان با بهره گیرى از آگاهى ” دل “، ” ذهن “، ” دل ” پیش برد.
نزدیک به ٢ سال است که این فعالیت ها در مجموعه شناخت و شکوفایى در مؤسسه ى فرهنگى پویا- توانمند سازى تهران، در حال اجراست و در مشهد و تبریز نیز ادامه دارد. از سال ١٣٩۴ دور جدید پایگاه “بنا/ شهر/ فرهنگ”، اینبار در مشهد شکل گرفته است.
همچنین کلاسهاى تحولات فرهنگى شرق آسیا در دانشکده حقوق دانشگاه تهران، تحول فرهنگ به مثابه پیش شرط تحول جامعه در دانشگاه علامه طباطبایى را تدریس نموده و استاد مشاور و استاد راهنماى پایان نامه هاى چندین کارشناسى ارشد در ایران بوده است.
پروفسور صدریا کلاسهاى انسان و زیبایى، نگرش جامع به وجود، نگرش جامع به عشق( رابطه ى زن و مرد)، دوران گذار، نجواى آزادى، آواى دل را از زمان بازگشت به ایران تدریس مى کند

فهرست